Περιληπτικά τα θέματα και οι αποφάσεις της 19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτύπωση

Τα περιληπτικά θέματα βρίσκονται εδώ

Find us on Facebook
rss