Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.)Δήμου Φιλιατών

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/07/2020 κάντε κλικ εδω.

up-epsa2

 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.) είναι σύγχρονες ανοικτές δομές ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν ηλικιωμένους για μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή υγιεινή και νοσηλευτική), ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης.

Σκοπός

Σκοπός των Κ.Η.Φ.Η. είναι να παραμείνουν τα ηλικιωμένα άτομα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρχει διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Επίσης επιδιώκεται εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο άτομο, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης, του κοινωνικού αποκλεισμού, η υποστήριξη ώστε να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και τέλος η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 → Διασύνδεση των Κ.Η.Φ.Η.

Τα Κ.Η.Φ.Η. διασυνδέονται σε λειτουργικό επίπεδο με ΚΑΠΗ που ενδεχομένως υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Τα ΚΗΦΗ συνεργάζονται, επίσης, με τοπικούς φορείς που παρέχουν παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες, με μονάδες υγείας της περιοχής καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ).

Στελέχωση

Στο Δήμο Φιλιατών λειτουργούν δύο Κ.Η.Φ.Η. συνολικής δυναμικότητας 30 ατόμων.

> Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ

> Κ.Η.Φ.Η. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Η Πράξη «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φιλιατών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002023, είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

footer-espa

Find us on Facebook
rss